Bọc link là gì?

Bọc link là hình thức điều hướng nội dung hiển thị khi người dùng hoặc bot truy cập vào trang sạch hay trang đích.

Các nội dung sẽ được hiển thị khác nhau:

  • Nếu là bot sẽ dừng lại ở trang sạch (các nội dung hiển thị là nội dung của trang sạch, trang không vi phạm chính sách).

  • Nếu là người dùng sẽ được chuyển hướng đến một nội dung khác là link đích (là những nội dung chúng ta muốn hiển thị cho người dùng trong trang đích).

2. Lợi ích

Hệ thống bọc link BlupAds giúp các bạn chạy quảng cáo Facebook, Google, Zalo... không còn nỗi lo bị kênh quảng cáo nhận diện trang đích vi phạm hay các trang đích bị spam.

Last updated