Hướng dẫn tự tạo trang sạch

  • Tạo trang sạch riêng của bạn thông qua ladipage: bạn có thể truy cập tại đây và tiến hành đăng ký tài khoản

Sau khi đăng ký tài khoản thành công bạn hãy đăng nhập ngay vào tài khoản vừa đăng ký và tiền hành tạo landipage (trang sạch của mình).

Tại giao diện chính của ladipage bấm tạo lading page mới ==> sử dụng giao diện mẫu

Tại đây có rất nhiều mẫu giao diện bạn có thể tùy chọn mẫu bất kỳ.

Bấm sử dụng giao diện để tùy chỉnh giao diện như hình bên dưới

Tiếp theo điền tên và tag sau đó bấm "Tạo landing page"

Tại giao diện chỉnh sửa landing page bạn bấm vào thiết lập ==> Mã javascript/CSS

Quay lại giao diện BlupAds để coppy mã nhúng

Mở lại tab ladipage để dán mã nhúng vào landing

Bấm "Đóng" ==> Xuất bản

Khi xuất bản thành công bạn có thể thêm trực tiếp tên miền riêng tại ladipage hoặc lựa chọn coppy source để up lên host riêng, mình sẽ hướng dẫn các bạn coppy source để up lên host riêng

Như ví dụ của mình thì đây là link landing page mình mới tạo được từ ladipage: http://preview.pagedemo.me/5ef5d2fb250e2470cf15d574 các bạn thêm "view-source:" vào trước link sau đó bạn truy cập: view-source:http://preview.pagedemo.me/5ef5d2fb250e2470cf15d574 Ctrl+A (chọn tất cả) và coppy

Mở Notepade dán mã nguồn vào và lưu lại file với tên index.html

Sử dụng file index.html up lên host riêng của bạn. như mình đang demo là tên miền boclinkvpcs.info đã trỏ về host

Last updated