Sử dụng link của tôi (Khuyên dùng)

Sau khi đã thêm thành công tên miền sạch vào hệ thống. chúng ta có thể tạo một chiến dịch bọc link dùng tên miền riêng để chạy quảng cáo.

Tại trang Dashboard, chọn phần Bọc link => Thêm chiến dịch

Tại giao diện thêm chiến dịch. – Tên chiến dịch: là tên do các bạn đặt tùy chọn để phân biệt giữa các chiến dịch bọc link khác nhau – Link sạch chạy quảng cáo: tại đây có 2 lựa chọn là sử dụng link của tôi và sử dụng mẫu có sẵn. Đây là 2 lựa chọn về giao diện trang sạch của bạn, nếu bạn đã có landing sạch riêng trên tên miền của bạn hãy chọn tùy chọn "sử dụng link của tôi" và thêm 1 đoạn mã của BlupAds chèn vào trang sạch có sẵn của bạn để chiến dịch hoạt động – Nhập URL của link sạch: bạn nhập URL link sạch của bạn tại ô này ví dụ của mình là: http://boclinkvpcs.info/demoboclink – Link bán hàng: chính là trang đích của bạn, trang đích VPCS, đang bị block..., mình ví dụ là trang: https://xvideos.com – Bọc link nâng cao: tại đây bạn có thể tích tùy chọn: nếu không muốn cho người dùng truy cập trực tiếp vào trang đích thì tích vào ô này. Lưu ý tùy chọn này chỉ nên dùng khi bạn chạy quảng cáo Google Ads – Bấm nút "Tạo chiến dịch" sau khi tạo chiến dịch thành công bạn sẽ được đưa về giao diện danh sách các chiến dịch

– Kéo thanh trượt ở phần trạng thái sang "Mở" và bấm vào mã nhúng để lấy đoạn mã nhúng vào trang sạch của bạn

Hãy copy đoạn mã dưới và dán vào trước thẻ đóng </head> trong link sạch http://boclinkvpcs.info/demoboclink của bạn. Hoặc mục Mã Javascript/CSS nếu bạn dùng Ladipage

Last updated