Tôi sợ rằng khách hàng click vào quảng cáo google không tới được trang đích(trang bán hàng)?

Chúng tôi có công cụ thống kê chi tiết đến từng click của khách hàng từ ip cho tới thiết bị khách hàng sử dụng, ngoài ra bạn có thể gắn analytics để check chéo khi quảng cáo google bắt đầu triển khai. Tất cả công cụ đều ghi nhận chỉ số

Last updated