Các bước trước khi bắt đầu sử dụng

Vui lòng cài đặt theo các bước hướng dẫn bên dưới, cần hỗ trợ liên hệ ngay fanpage để admin hỗ trợ bạn tới khi hoàn thành. Đội ngũ hỗ trợ luôn sẵn sàng 24/7 để hỗ trợ mọi lúc mọi nơi.

Last updated