Hướng dẫn bọc link dùng tên miền riêng (khuyến khích)

Sau khi đã thêm thành công tên miền sạch vào hệ thống. chúng ta có thể tạo một chiến dịch bọc link dùng tên miền riêng để chạy quảng cáo.

Tại trang Dashboard, chọn phần Bọc link => Thêm chiến dịch

Tại giao diện thêm chiến dịch. – Tên chiến dịch: là tên do các bạn đặt tùy chọn để phân biệt giữa các chiến dịch bọc link khác nhau – Link sạch chạy quảng cáo: tại đây có 2 lựa chọn là sử dụng link của tôi và sử dụng mẫu có sẵn. Đây là 2 lựa chọn về giao diện trang sạch của bạn, nếu bạn đã có landing sạch riêng trên tên miền của bạn hãy chọn tùy chọn "sử dụng link của tôi" và thêm 1 đoạn mã của BlupAds chèn vào trang sạch có sẵn của bạn để chiến dịch hoạt động hoặc bạn lựa chọn sử dụng mẫu có sẵn để chọn giao diện có sẵn trên hệ thống BlupAds. Phần này các bạn có thể xem bài hướng dẫn chi tiết tại đây – Nhập URL của link sạch: bạn nhập URL link sạch của bạn tại ô này ví dụ của mình là: http://boclinkvpcs.online/linksach1 – Link bán hàng: chính là trang đích của bạn, trang đích VPCS, đang bị block..., mình ví dụ là trang: https://xvideos.com – Bọc link nâng cao: tại đây bạn có thể tích tùy chọn: nếu không muốn cho người dùng truy cập trực tiếp vào trang đích thì tích vào ô này. Lưu ý tùy chọn này chỉ nên dùng khi bạn chạy quảng cáo Google Ads

Last updated