Sử dụng mẫu có sẵn

Sau khi đã thêm thành công tên miền sạch vào hệ thống bạn vui lòng trỏ record CNAME của tên miền về domain web.boclinkvpcs.com.

Tại trang Dashboard, chọn phần Bọc link => Thêm chiến dịch

Tại giao diện thêm chiến dịch. – Tên chiến dịch: là tên do các bạn đặt tùy chọn để phân biệt giữa các chiến dịch bọc link khác nhau – Link sạch chạy quảng cáo: tại đây có 2 lựa chọn là sử dụng link của tôi và sử dụng mẫu có sẵn bạn tích vào sử dụng mẫu có sẵn nhé. – Mẫu giao diện: là các mẫu có sẵn trên hệ thống BlupAds, bạn có thể chọn và xem thử mẫu bằng nút ngay bên cạnh – Hình ảnh : là ảnh thumbnail của trang sạch – Tiêu đề link sạch: là tiêu đề của trang sạch (title) – Mô tả: là mô tả của trang sạch (description)

– Script đầu trang và Script cuối trang: là mã script bạn tùy chỉnh để thêm vào trang sạch như mã google analytics hay mã pixel facebook.... – Link bán hàng *: Chính là link trang đích của bạn muốn quảng cáo tới khách hàng (trang đang vpcs hoặc trang đã bị ban) – Bọc link nâng cao: là phần tối ưu khi bạn chạy Google Ads thì các truy cập trực tiếp vào link không phải từ quảng cáo google đều bị chặn lại tại trang sạch, tối ưu rất tốt với Google Ads, tất cả các click của từng khách hàng từ thiết bị ip đều được BlupAds hiển thị chi tiết trong phần thống kê. – Sau khi bạn điền đủ các thông tin ở trên bấm nút "Tạo chiến dịch" để hoàn thành

Hệ thống sẽ đưa bạn về danh sách chiến dịch khi khởi tạo thành công chiến dịch bạn hãy chuyển trạng thái chiến dịch từ tắt sang bật để chiến dịch hoạt động, các chiến dịch đã khởi tạo thành công đều có thể chỉnh sửa.

Last updated