Hướng dẫn sử dụng thống kê chi tiết từng click của khách hàng vào quảng cáo

Để xem thống kê chi tiết đến từng click của khách hàng vào quảng cáo đi qua trang sạch tới trang đích của bạn, tại giao diện chính bạn click vào Bọc link ==> Danh sách chiến dịch ==> Thống kê

Tại đây các thống số chi tiết sẽ được hiển thị dưới dạng biểu đồ và bảng chi tiết

Do chiến dịch này mình mới khởi tạo để demo nên chưa có dữ liệu

Last updated