Hướng dẫn trỏ domain về host thông qua cloudfare

Đầu tiên bạn cần tạo tài khoản cloudfare và sau khi tạo tài khoản thành công bạn đăng nhập vào tài khoản giao diện sẽ như hình dưới==> bạn bấm vào "Add a Site"

Điền thông tin domain của bạn tại đây ==> click "Add site"

Chọn gói cloudfare bạn muốn sử dụng, mình thường chọn free ==> Click "Confirm plan"

Bấm tiếp tục như hình dưới

Bạn cứ bấm tiếp tục cho tới khi màn hình bên dưới xuất hiện, hãy coppy Nameserver 1 và Nameserver 2 để trỏ DNS trên nhà cung cấp domain. Như mình thường mua của Godaddy

Tại giao diện quản lý DNS domain trên godaddy bạn xóa hết các phần có thể sửa như trong ảnh bên dưới

Phần máy chủ tên bạn bấm vào "thay đổi" để điền 2 nameserver của cloudfare đã lưu ở trên vào.

Đến giao diện bên dưới bạn click vào "Nhập máy chủ tên miền của riêng tôi (nâng cao)"

Tiến đến giao diện như hình dưới bạn điền thông tin 2 nameserver cloudfare đã lưu trước đó vào và bấm "Lưu" vậy là xong thao tác trỏ domain qua cloudfare

Tiếp tục quay lại cloudfare click "Done, check nameservers" để hoàn thành thêm tên miền trên hệ thống cloudfare

Xuất hiện giao diện như hình dưới bạn click "Done" để hoàn tất, có thể sẽ phải chờ vài phút đến 1 giờ để hệ thống cập nhật nameserver

Sau khi trỏ domain về cloudfare hoàn tất bạn tiền hành trỏ tên miền từ cloudfare về host riêng của bạn như giao diện bên dưới là bạn đã hoàn thành.

Last updated