Hướng dẫn sử dụng rút gọn link miễn phí chống spam

Tại trang Dashboard, chọn phần Rút gọn link => Tạo Link

Tại giao diện tạo link. - URL: là tên miền trang đích của các bạn (trang vi phạm chính sách), ở đây mình chọn https://xvideos.comtrang xvideos.com đã bị facebook ban

- Bấm Tạo Link để tạo link rút gọn bọc link bằng domain bit.ly chungTạo thành công link bọc bit.ly

- Link sau khi bọc trên tool Blupads bạn hoàn toàn có thể dùng để chạy quảng cáo hoặc đăng trên facebook, gửi messages...

Last updated