Hướng dẫn sử dụng công cụ Bypass Content Facebook

Trên thanh menu bên trái ta chọn "Công cụ" => Tool Bypass Content

Bạn chỉ nên nhập nội dung là các cụm từ ngắn khả năng vpcs và dễ bị nhận diện. Không nên dán cả 1 bài vào phần nội dung.

Last updated