Hướng dẫn nạp tiền vào hệ thống BlupAds

Sau khi đăng ký tài khoản thành công và đăng nhập vào tài khoản tại giao diện chính bạn click vào nút "Nạp tiền", số tiền bạn nạp vào hệ thống BlupAds sẽ mãi tồn tại để bạn sử dụng mua tất cả dịch vụ cung cấp bởi BlupAds

Hệ thống sẽ tự động cộng tiền cho bạn nếu bạn ghi chính xác nội dung, các trường hợp cần hỗ trợ inbox ngay fanpage để admin hỗ trợ 24/7

* Lưu ý: Bạn phải ghi đúng nội dung chuyển khoản là BLTCB** để hệ thống tự động cộng tiền vào tài khoản cho bạn (5-10p). Nếu bạn ghi sai hoặc hệ thống không tự công tiền vui lòng liên hệ admin để được hỗ trợ.

Last updated